Teologická fakulta v Košiciach organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí, zameranú na aktuálny odkaz posynodálnej exhortácie Svätého Otca Františka o láske v rodine Amoris laetitia.

Hosťom konferencie bude J. Em. Péter kardinál Erdő, arcibiskup-metropolita ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy a maďarský prímas. Hlavnými garantmi sú Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, a Prof. Cyril Hišem, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Konferencia začne o 10.00 prednáškou kardinála Erdő v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89, Košice) a vyvrcholí o 18.00 svätou omšou v Dóme sv. Alžbety.

Pri eucharistickej slávnosti bude zároveň promulgované zriadenie Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Činnosť centra bude postupne zverejňovaná prostredníctvom webstránky.

Všetkých veriacich srdečne pozývame k účasti na svätej omši a k zjednoteniu sa v modlitbe za rozvoj pastorácie rodín v Košickej arcidiecéze. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach zverujeme pod ochranu Preblahoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa, jej ženícha, na ktorého liturgický sviatok bude zriadené.

Ďalšie príspevky