Milé rodiny, vstúpili sme do slávenia najväčších udalostí v dejinách, do slávenia udalostí Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Hoci tieto veľkonočné sviatky môžeme nazvať „rúškové“, nemení to nič na tom, že aj tohto roku Ježiš vychádza z hrobu živý. Napriek našim obmedzeniam pohybu ON sa stretne so svojimi blízkymi, dáva sa im poznať. Chce vojsť doprostred každej rodiny, zhromaždenej nateraz za zatvorenými dverami a priniesť slová nádeje a pokoja: „Pokoj vám, ja som to! Nebojte sa“. Otvorme mu srdcia aj dvere našich domovov!

Posilnime slávenie a konkrétne pripomínanie si udalostí jednotlivých dní veľkonočného trojdnia v rodinách. Neostaňme len pri „pozeraní“ sv. omše a obradov za obrazovkou. Určite to ocenia nielen deti, ak rodičia a starší súrodenci sami pripravia a povedú „vlastnú“ rodinnú liturgiu, modlitbu či zaujímavú aktivitu podľa návodov, ktoré sa nám ponúkajú, či podľa vlastnej kreativity. Cieľom je byť nie len konzumentami obsahu, ale byť aktérmi, živo spojenými s Ježišom v udalostiach týchto dní.

Sviatosť zmierenia – aj keď v tomto čase nie je možná a neexistuje ani spoveď cez telefón, nie je dobré žiť so záťažou hriechu. Prosme v tomto čase o odpustenie našich hriechov vzbudením si dokonalej ľútosti.

Duchovné sväté prijímanie

Ponúkame vám niekoľko inšpirácií, odkazov či pripravených textov na modlitbu v rodine – Liturgiu domácej cirkvi.

Inšpirácia ako doma v rodine či osamote prežiť čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele

(za prípravu ďakujeme duchovným otcom farnosti Sabinov a dp. Františkovi Trstenskému)

Návrh aktivít v rodine

Video námety k sláveniu Veľkej noci v rodine s deťmi

Všetkým želám a vyprosujem od Zmŕtvychvstalého, nech tieto dni stretáme Krista osobne v srdci i uprostred rodiny a nech prijmeme od neho plnosť života, ktorú nám chce darovať.

„Ja som prišiel, aby mali život a mali ho hojnejšie.“ Jn 10, 10

o. Martin Rečlo, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach

Ďalšie príspevky