Jedným zo základných cieľov činnosti Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach je podieľať sa na príprave a formácii nových laických spolupracovníkov v oblasti pastorácie rodín. Z tohto dôvodu spolu s Inštitútom rodiny v Košiciach plánujeme od júna 2018 otvoriť ročný kurz Štúdium rodiny. Úspešní absolventi tohto programu na záver obdržia kánonickú misiu, ktorá ich splnomocňuje reprezentovať náuku katolíckej Cirkvi o rodine (príprava snúbencov na manželstvo,  manželské poradenstvo v oblasti výchovy detí a manželského života, podieľať sa na katechézach na základných a stredných školách v rámci vzdialenej a blízkej prípravy na manželstvo, vedenie neformálnych manželských spoločenstiev, prednášanie tém o manželstve a rodine a pod.) Záujemcovia nájdu v prílohe (Studium rodiny) bližšie informácie, požiadavky a osobný dotazník na vyplnenie. Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2018. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nás, príp. Inštitút rodiny v Košiciach.

Ďalšie príspevky