Nový akademický program Master v teológii manželstva a rodiny, ktorý organizuje Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu a Košickou arcidiecézou, vstúpil do druhého semestra. Podľa oficiálnej charakteristiky je tento kurz určený „pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov seminaristov, kňazov, zasvätených a odborníkov a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach“. Jeho základný obsah tvorí učenie Cirkvi a spoločenských vied o manželstve a rodine.

V prvom roku má program 31 študentov. Medzi nimi sa nachádzajú aj manželské páry, ktoré prichádzajú na stretnutia s malými deťmi, na ktoré počas prednášok dohliada animátorka. Študenti pochádzajú z rôznych profesií – dvaja gréckokatolícki kňazi s manželkami, učitelia, lekár, programátor, profesionálny vojak a pod. Súčasťou celodenného sobotného stretnutia je ranná svätá omša v Kaplnke sv. Ondreja pri Seminárnom kostole. Študijná časť je rozvrhnutá do ôsmich vyučovacích hodín po 45 min (4 doobeda a 4 poobede), medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, vzájomné zdieľanie medzi vyučujúcimi a študentmi.

10. februára bol hosťujúcim prednášajúcim ThLic. Robert Neupauer, kňaz zodpovedný za pastoráciu rodín v Spišskej diecéze. Témou dňa bola špeciálna morálna teológia, so zameraním na sexuálnu a manželskú morálku. Ako kľúčový študijný text bola ponúknutá publikácia od Josého Noriegu Eros a jeho poslanie. Počas dvoch najbližších stretnutí sa poslucháčom prihovorí Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, z psychologického pohľadu na manželstvo a rodinu.

Ďalšie príspevky