Farnosť sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach ponúka prednášky pre manželov, ktoré sa konajú vždy druhý utorok v mesiaci v katechetickej miestnosti v priestoroch farskej budovy. Cyklus s názvom Manželstvo – projekt lásky vedú manželia Vlado a Drahuša Jackovci. Prvé stretnutie v roku 2018 sa uskutoční 9. januára a jeho témou bude Odpustenie v manželstve. Bližie informácie nájdete na sprievodnom plagáte.

Ďalšie príspevky