Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 22. septembra 2020 o 17:00 v Kostole sv. Jozefa v Prešove (Františkáni – kaplnka relikvií svätých) . Stretnutie spojené so svätou omšou povedie o. Martin Rečlo, riaditeľ ACR Košice.

Ďalšie príspevky