Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva manželov na Reprezentačný ples rodín v rámci Národného týždňa manželstva 2019, ktorý sa uskutoční 16. februára 2019 o 19:00 v Congress Hoteli Centrum.

Príďte si odpočinúť, zabaviť sa pri skvelej hudbe v podaní hudobnej skupiny Akcent., či porozprávať s priateľmi.

Bližšie informácie a predpredaj vstupeniek: 
0948 788 068
rodina@abuke.sk

Registráciou a kúpou vstupenky udeľujete súhlas Arcidiecéznemu centru pre rodinu v Košiciach so spracovaním osobných údajov. Účelom poskytnutia súhlasu je registrácia na Reprezentačný ples rodín Košickej arcidiecézy, ktorý sa uskutoční 16. 02.2019. Po tomto termíne môžu byť tieto údaje použité len na účely evidencie a štatistiky. Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých centrum postupuje, sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk.

 

Ďalšie príspevky