Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove pozýva mužov a ženy v náročných životných situáciách ako aj ich blízkych na Púť nádeje do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 25. augusta 2019. Viac informácií nájdete na plagáte.

Ďalšie príspevky