Víkendový kurz bez ubytovania
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku do nedele. Je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

Víkendový kurz s ubytovaním
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Príspevok na ubytovanie a stravu je cca € 70,- na osobu. Tento kurz je výbornou príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu.

Večerný kurz
Je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobrané dve témy, o ktorých budú môcť premýšľať, diskutovať a zdieľať navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúča sa párom, ktorí chcú „zatiahnuť na hlbinu“, aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu.

Skrátený víkendový kurz
Trvá dva dni, je bez ubytovania.

Termíny kurzov
víkendový kurz bez ubytovania: 18. 01. – 20. 01. 2019, Snina
víkendový kurz bez ubytovania: 01. 03. – 03. 03. 2019, Belá nad Cirochou
večerný kurz: 11. 03. – 12. 04. 2019, Snina
skrátený víkendový kurz: 29. 03. – 30. 03. 2019, Humenné – Sídlisko pod Sokolejom
skrátený víkendový kurz: 03. 05. – 04. 05. 2019, Humenné – Sídlisko III.
víkendový kurz bez ubytovania: 24. 05. – 26. 05. 2019, Kamenica nad Cirochou
víkendový kurz s ubytovaním: 26. 07. – 28. 07. 2019, Snina
víkendový kurz bez ubytovania: 20. 09. – 22. 09. 2019, Snina
skrátený víkendový kurz: 25. 10. – 26. 10. 2019, Humenné – Sídlisko III.
skrátený víkendový kurz: 22. 11. – 23. 11. 2019, Humenné – Sídlisko pod Sokolejom
víkendový kurz: 29. 11. – 1. 12. 2019, Snina

Info
kancelárie jednotlivých farských úradov alebo u manželov Čopových (0905 970 956 alebo copovi.jm@gmail.com)