Organizátor: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach a Inštitútom rodiny v Košiciach

Charakteristika: Kurzy prípravy na manželstvo patria do obdobia blízkej prípravy na manželstvo. Sú určené pre páry, ktoré zvažujú spoločnú cestu do manželstva. Metodika bola vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska, vychádza z odporučení dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva (1996) a bola inšpirovaná aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami.

Doba trvania: 9 tém (formou deviatich večerných stretnutí alebo troch celodenných stretnutí alebo jedného víkendového stretnutia)

Miesto: Farský úrad sv. Alžbety v Košiciach, Inštitút rodiny v Košiciach, Dominikánske kultúrne centrum Veritas alebo UPC Košice

Termíny kurzov a registrácia: 

 TF KU Košice, 21.-23. 6. 2019 (formou jedného víkendového stretnutia): prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Oznam:

Tento kurz je posledný, ktorý organizujeme pred letnými prázdninami. Všetky ostatné kurzy sú obsadené. Po dovolenkách, teda približne v druhej polovici augusta, otvoríme prihlasovanie na kurzy, ktoré budú v septembri a októbri 2019.


Predchádzajúce kurzy 2019:

– TF KU Košice, 14.-16. 6. 2019
– FÚ Dóm sv. Alžbety, utorky od 30. 4. 2019
– Veritas, pondelky od 29. 4. 2019
– Premonštrátske gymnázium, nedele a stredy od 3. 3. 2019
– FÚ Dóm sv. Alžbety, utorky od 5. 2. 2019
– Veritas, pondelky od 4. 2. 2019
– UPC Košice, 25.-27. 1. 2019