Organizátor: ACR v spolupráci s Inštitútom rodiny v Košiciach a Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach.

Charakteristika: Kurzy prípravy na manželstvo patria do obdobia blízkej prípravy na manželstvo. Sú určené pre páry, ktoré sa spoznávajú a zvažujú spoločnú cestu do manželstva. Metodika bola vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska, vychádza z odporučení dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva (1996) a bola inšpirovaná aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami.

Doba trvania: 9 večerných stretnutí v rozsahu cca. 2-3 hodiny, vždy v zimnom a letnom semestri aktuálneho akademického roku

Miesto: Inštitút rodiny Košice, UPC Košice

Informácie: u nás alebo na upcke@upcke.sk, 0915 966 444

Registrácia: 

Škola snúbencov: jesenný termín kvôli opatreniam súvisiacim so zamedzením šírenia koronovírusu je ZRUŠENÝ, resp. presunutý na neurčito. Len čo sa pandemická situácia upokojí a opatrenia nám to umožnia, budeme hľadať možnosti, ako Školu snúbencov zrealizovať.