Víkendový kurz bez ubytovania
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku do nedele. Je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

Víkendový kurz s ubytovaním
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Príspevok na ubytovanie a stravu je cca € 60,- na osobu. Tento kurz je výbornou príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu.

Mimoriadny kurz
Vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov
víkendový kurz bez ubytovania: 23.02. – 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
víkendový kurz bez ubytovania: 25.05. – 27.05.2018 v Snine
víkendový kurz s ubytovaním: 20.07. – 22.07.2018 v Snine (ubytovanie na chate)
víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. – 23.09.2018 v Snine
mimoriadny kurz: 20.12. – 22.12.2018 v Snine

Info
kancelária Farského úradu v Snine alebo u manželov Čopových (0905 970 956 alebo copovi.jm@gmail.com)

Ďalšie príspevky