Milí manželia,

srdečne vás pozývame na druhé stretnutie z cyklu prednášok „Manželstvo – projekt Lásky“ na tému „Priority v kresťanskom manželstve„, ktoré sa uskutoční v utorok, 13. novembra 2018 o 18:00 v priestoroch farskej budovy pri Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase.

„Muž opustí svojho otca i svoju matku“ (Gn 2,24), hovorí Božie slovo. Toto sa niekedy nestane a manželstvo sa celkom neprijme – pretože nedošlo k tomuto odlúčeniu a odovzdaniu. Rodičia nemusia zostať osamotení ani zanedbaní, avšak kvôli vstupu do manželstva je potrebné ich opustiť tak, aby sa nová rodina stala pravým domovom, miestom ochrany, nádeje a plánov do budúcna – aby bolo naozaj možné stať sa „jedným telom“.

V niektorých manželstvách sa stáva, že jeden z manželov pred druhým veľa vecí tají, ale pritom ich hovorí vlastným rodičom, až nakoniec viac zavážia názory rodičov než pocity a názory druhého z manželov. Takáto situácia nemôže trvať dlho a aj keď to vyžaduje určitý čas, obaja manželia musia vyvinúť úsilie na rast v dôvere a v dialógu. Manželstvo vyzýva manželov a manželky hľadať nové spôsoby, ako byť synmi a dcérami.“ (Pápež František: Amoris laetitia, 190)

Ďalšie príspevky