Dávame do pozornosti manželov tretí ročník cyklu prednášok „MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY“. Druhé stretnutie bude v utorok, 12. novembra 2019 o 18:00 v katechetickej miestnosti na poschodí farskej budovy vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Témou stretnutia budú priority v kresťanskom manželstve.

Ďalšie príspevky