Dávame do pozornosti manželov tretí ročník cyklu prednášok „MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY“ v školskom roku 2019/2020, kde majú každý mesiac možnosť zastaviť sa a spoločne sa zamyslieť nad svojim manželstvom z rôznych pohľadov. Témy budú odprednášané tromi manželskými pármi. Prvé stretnutie bude 8. októbra o 18:00 v katechetickej miestnosti na poschodí farskej budovy vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach.

Ďalšie príspevky