Milí manželia,

srdečne vás pozývame na deviate stretnutie z cyklu prednášok Manželstvo – projekt Lásky na tému Sexualita v manželstve, ktoré sa uskutoční v utorok, 11. júna 2019 o 18:00 v priestoroch farskej budovy pri Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase. Ak chcete so sebou vziať aj deti, ich počet je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred z dôvodu zabezpečenia primeraného počtu animátorov.

„Musí existovať nejaký dôvod pre skutočnosť, že láska bez potešenia a vášne nedokáže symbolizovať zjednotenie ľudského srdca s Bohom: „Všetci mystici tvrdili, že nadprirodzená láska a nebeská láska nachádzajú svoje symboly skôr v manželskej láske než v priateľstve, v synovských citoch alebo v oddanosti nejakej veci. A dôvod je práve jej totálnosť.

My však veríme, že Boh miluje radosť človeka, že on všetko stvoril „na užívanie“ (1 Tim 6, 17). Nechajme sa strhnúť radosťou nad jeho nehou, keď nám radí: „Synu, ak máš z čoho, dopraj si… Neodopri si šťastie dnešného dňa“ (Sir 14, 11. 14). Aj manželský pár plní Božiu vôľu, keď prijíma toto biblické pozvanie: „V deň blaženosti buď blažený“ (Kaz 7, 14).

Erotický rozmer lásky je Boží dar, ktorý skrášľuje stretnutie manželov. Keďže je to vášeň povznesená z lásky, ktorá obdivuje dôstojnosť druhého, stáva sa „plným a najčistejším potvrdením lásky“, ktorá nám ukazuje, akých zázrakov je schopné ľudské srdce, a tak na chvíľu „cítime, že ľudská existencia je vydarená.“

(Pápež František: Amoris laetitia 142, 149, 152)

Ďalšie príspevky