Milí manželia,

srdečne vás pozývame na ôsme stretnutie z cyklu prednášok Manželstvo – projekt Lásky na tému Napĺňanie potrieb manželov, ktoré sa uskutoční v utorok, 14. mája 2019 o 18:00 v priestoroch farskej budovy pri Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase. Ak chcete so sebou vziať aj deti, ich počet je potrebné nahlásiť aspoň deň vopred z dôvodu zabezpečenia primeraného počtu animátorov.

„Kráčať znamená prechádzať cez rozličné etapy, ktoré nás povolávajú k veľkodušnému darovaniu sa: od počiatočného dojmu charakterizovaného výrazne citeľnou príťažlivosťou sa prechádza k potrebe druhého človeka, ktorého vnímame ako súčasť vlastného života. Odtiaľ sa ide k chuti vzájomnej spolupatričnosti, potom k chápaniu celého života ako spoločného projektu, až k schopnosti klásť šťastie druhého nad svoje vlastné potreby, a k radosti, keď človek vidí svoje manželstvo ako dobro pre spoločnosť.
Dozrievanie lásky znamená tiež naučiť sa „obchodovať“. Nie je to zištný postoj alebo komerčná hra, ale v konečnom dôsledku aplikácia vzájomnej lásky, pretože tento obchod je križovatkou vzájomných ponúk a zrieknutí pre dobro rodiny. 
V každej novej etape manželského života si treba sadnúť a znovu „zadefinovať“ dohody – tak, aby nebolo víťazov ani porazených, ale aby zvíťazili obe strany. V domácnosti sa rozhodnutia nerobia jednostranne – a dvojica preberá zodpovednosť za rodinu – ale každý dom je jedinečný a každá manželská syntéza odlišná.“

(Pápež František: Amoris laetitia 220)

Ďalšie príspevky