Dávame do pozornosti manželov tretí ročník cyklu prednášok „MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY“. Tretie stretnutie bude v utorok, 10. decembra 2019 o 18:00 v katechetickej miestnosti na poschodí farskej budovy vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Témou stretnutia bude zdravé sebavedomie v manželstve.

Ďalšie príspevky