Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach úzko spolupracuje s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove. Informácie o všetkých minulých aj budúcich aktivitách nájdete tu alebo v kategórii Rozvedení.