Manželom, snúbencom, partnerom ale aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka možnosť rozhovoru s odborníkom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s psychologičkami, ktoré môžete kontaktovať buď priamo alebo prostredníctvom centra.

Mgr. Dominika Angelovičová Psychologické a pedagogické vzdelanie získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne je manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venuje sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako rok spolupracuje s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach,kde poskytuje poradenstvo najmä manželom v kríze,ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytuje aj v rámci Národného týždňa manželstva.

Kontakt: angelovicova.domi@gmail.com alebo 0910 246 430

Uvedomujem si vážnosť a náročnosť vzniknutej situácie a preto sme museli pozastaviť aktivity ACR aj v rámci psychologického poradenstva pre partnerov a manželov. Vnímam však aká náročná je izolácia doma, aké ťažké je zrazu fungovať 24/7 na obmedzenom priestore so svojimi najbližšími. O to viac, keď sme z každej strany bombardovaní novými desivými informáciami. Dá sa to však zvládnuť, keď si budeme vzájomne pomáhať a rozložíme sily. V rámci poradenstva som tu stále pre Vás, tentokrát online. Momentálne som k dispozícii na adrese angelovicova.domi@gmail.com, prípadne na Skype chate (Dominika Angelovičová). Ďakujem všetkým, ktorí mi dôverujete, budem sa snažiť odpovedať čo najskôr.

„Šťastné manželstvo je stavba,
ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

Mgr. Alica Kopernická vyštudovala psychológiu na Prešovskej Univerzite v Prešove. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka na Linke detskej dôvery. Pracuje v liečebno-výchovnom sanatóriu, kde sa venuje deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. Praxovala na psychiatrických oddeleniach vo viacerých klinikách. Priebežne ďalším vzdelávaním rozvíja svoje odborné zručnosti a osobnostné vlastnosti: Absolvovala výcvik relaxačnej psychoterapie, vzdelávala sa v integratívnej práci s motiváciou a zmenou s rodinami a pármi. Aktuálne ukončuje komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe. Ponúka konzultácie pre jednotlivcov, páry aj rodiny – pre každého, kto túži po zmene a spokojnejšom živote, potrebuje prekonať ťažké obdobie, získať iný uhol pohľadu na svoje ťažkosti a efektívne ich riešiť.

Kontakt: alica.kopernicka@gmail.com, 0948 722 258

,,Mojou prioritou je rovnocenná spolupráca, rešpekt a užitočnosť pre klienta. Snažím sa inšpirovať a podporiť klientov, aby znovu objavili svoje kompetencie a postupne si sami vytvorili riešenie ťažkostí, ktoré ich podnietili vyhľadať pomoc.“