Detské centrum OVEČKA, určené pre deti vo veku 3-12 rokov a zamerané na vytváranie príjemného rodinného prostredia pre ich všestranný rozvoj ponúka:

Flexibilnú krátkodobú starostlivosť o deti v rozmedzí do 4 hodín pod odborným dozorom s výchovno-vzdelávacou činnosťou;

Katechézy Dobrého pastiera v pondelok v čase 15:30 – 17:00 a v stredu o 9:30 – 11:00 a 15:30 – 17:00 za príspevok 40 eur/dieťa/2 mesiace (máj, jún) s možnosťou súrodeneckej zľavy;

Rodinný letný tábor Fatima v termíne od 30. 6. – 6. 7. 2019 v Drienici – hotel Javorná.

Viac informácií o uvedených ponukách nájdete na plagátoch nižšie.

Ďalšie príspevky