Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 15. 10. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarkova 77, Prešov) . Stretnutie povedie fr. Martin Stanislav Kolivoška OP. Témou stretnutia bude: Ruženec: aktuálna modlitba aj pre dnešného človeka.

Ďalšie príspevky