Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 11. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarkova 77, Prešov) . Stretnutie povedie o. Peter Jakub.

Ďalšie príspevky