Milí priatelia, 

19. marca má naše Arcidiecézne centrum pre rodinu svoje 2. narodeniny. Oslavovať nebudeme spolu, ale oslávencovi môžeme nachystať najlepší narodeninový dar aj z domu (ako inak v týchto dňoch😊) Nateraz sa aktivity ACR pre ľudí kvôli koronovírusu zastavili, naše úmysly modlitieb venujeme najmä chorým a všetkým, ktorí sa v práci obetujú, aby sa vírus nešíril.

Predsa len Vás prosíme o maličkosť – darujme svoj čas i úmysel modlitby ako narodeninový dar pre Arcidiecézne centrum pre rodinu. Na to, aby mohlo naše ACR rozširovať svoju činnosť, potrebuje trošku Vašej pomoci či podpory. Daruj k narodeninám ACR modlitbu či obetu s úmyslom za rodiny našej arcidiecézy, za pastoráciu rodín, za plánované aktivity, za zamestnancov (sú len dvaja) a spolupracovníkov i dobrovoľníkov (množstvo), za lepšie priestory pre ACR, hmotné dobrá… či už jednorazovo, alebo kontinuálne. Nápady sú tu, môžete sa inšpirovať, či zaregistrovať.

Čomu sme sa venovali za ostatný rok? (s pomocou Božou a našich spolupracovníkov a tiež ďalších inštitúcií či spoločenstiev, s ktorými sme vstúpili do spolupráce – predovšetkým: Inštitút rodiny v Košiciach, komunita Emmanuel, Liga pár páru, Živé vzťahy, Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove, Fórum života a ďalšie) 

Kurzy prípravy na manželstvo pre snúbencov (večerné, víkendové); psychologické poradenstvo pre manželov a rodiny; formačné stretnutia pre spolupracovníkov; duchovné obnovy pre rodiny, rozvedených a single rodičov; kurzy PPR, kurzy pre rodičov; workshopy 7  pilierov dobrého manželstva, Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach; individuálny rozhovor s kňazom;  aktivity v rámci Národného týždňa manželstva; výjazdy do farností; Reprezentačný ples rodín; Deň rodiny v KE; Púť nádeje v Obišovciach; Konferencia o pastorácii rodín – Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie; spolupráca s Teologickou fakultou na študijnom programe Master pre štúdium manželstva a rodiny; propagácia programov pre manželov a rodiny a iné.     

Čo plánujeme? 

Naďalej chceme pokračovať v pravidelných aktivitách, a priebežne ponúkať aj nové – budeme informovať… 


„Každé dobrodenie vďaky zaslúži“ (slov. príslovie)

Ďakujeme za doterajšiu činnosť ACR v prvom rade nášmu dobrému Bohu, ktorý sa o nás stará, a ktorému dobro každej rodiny tak leží na srdci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na živote ACR, na jeho aktivitách v službe snúbencom, manželom, rodinám aj jednotlivcom. Tiež ďakujeme za každú formu podpory cez modlitbu, materiálnu a akúkoľvek inú pomoc.

A najmä ďakujeme vám, milé rodiny, že ste!

Ďalšie príspevky