ACN International pozýva deti na celom svete aby sa zjednotili v modlitbe svätého ruženca za jednotu a pokoj dňa 18. októbra 2019. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Ďalšie príspevky