Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 3. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarková 77) v Prešove. Stretnutie povedie o. Roman Matisovský – kaplán farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III.

Ďalšie príspevky