Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. 5. 2019 o 17:00v Katolíckom kruhu (Jarková 77) v Prešove. Stretnutie povedie o. Daniel Galajda – farár Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Prešov. Témou stretnutia bude Pascha v evanjeliu podľa sv. Jána.

Ďalšie príspevky