Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu pozývajú na 4. cyklus úspešného Semestrálneho akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi v Košiciach. Stretnutia prebiehajú seminárnou formou od 9.10. 2019 počas 11 týždňov. Program je určený pre rôzne stavy. Prihlasovanie a všetky potrebné informácie nájdete na www.teologiatela.sk

Ďalšie príspevky