Liga pár páru pozýva snúbencov a manželov na Kurz sympto-termálnej metódy rozpoznávania párovej plodnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s opatreniami brániacimi šíreniu koronavírusu sa kurzy uskutočnia online formou. Viac informácií o kurze nájdete na plagáte nižšie.

Ďalšie príspevky