Farnosť povýšenia Sv. Kríža v Snine pozýva manželov na kurz Manželské večery, kde si manželia môžu prehĺbiť svoj vzťah.

Kurz začne 20. augusta o 18:00 hod. v pastoračných priestoroch OPUS DEI Rímskokatolíckeho farského úradu Sv. Kríža v Snine a budú ho viesť manželia Ján a Mária Čopoví.  Bližšie informácie nájdete aj na priloženom plagáte.

Prihlásiť sa môžete na: 
Ján Čop, copovi.jm@gmail.com, 0905 970 956 
Mária Čopová, 0915 904 674   (Do prihlášky uveďte:    

  • meno a priezvisko
  • ako dlho ste manželmi 
  • kontakt (email, tel.))

Ďalšie príspevky