Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s diecéznou Komisiou pre pastoráciu rodín organizuje konferenciu Aktuálne výzvy pastorácie rodín v Košickej arcidiecéze. Uskutoční sa v sobotu 26. mája 2018 (so začiatkom o 9.00 a ukončením svätou omšou o 16.30) v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (Hlavná 89).

Konferencia je určená pre všetkých kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorým oblasť pastorácie rodín v súčasnosti nie je ľahostajná. Jej prvoradým zámerom je predstaviť kroky, ktoré naša arcidiecéza realizuje v rozvíjaní starostlivosti o manželstvá a rodiny. Konferencia má zároveň za cieľ vzájomne sa podeliť so skúsenosťami v tejto oblasti. V neposlednom rade chceme postupne vymedziť priority, na ktoré sa má pastorácia rodín v Košickej arcidiecéze zamerať v nasledujúcich rokoch.

Na konferenciu pozývame zvlášť pánov dekanov a prosíme ich, aby ju pripomenuli kňazom na najbližších dekanátnych rekolekciách. Zároveň o nej informujte laických spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na pastorácii rodín vo farnostiach našej arcidiecézy.

Program:

09.00-09.30 registrácia účastníkov

09.30-12.00 prednáškový blok (aula TF)
– Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup
– PhLic. Ladislav Cichý, predseda Komisie pre pastoráciu rodín
– ThLic. Peter Fogaš, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach
– Mgr. Richard Kucharčík, PhD. a Mgr. Mária Kucharčík, Teologická fakulta v Košiciach

12.00-13.30 obedňajšia prestávka

13.30-14.45 diskusia v tematických skupinách (učebne TF)
– skúsenosti s kurzami prípravy na manželstvo
– poradenstvo pre rodiny – očakávania a možnosti
– stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí
– vytváranie spoločenstiev rodín vo farnosti
– ďalšie aktivity (deň rodiny, manželské večery, Národný týždeň manželstva…)

15.00-16.15 prezentácia záverov (aula TF)

16.30 svätá omša (seminárny kostol)

Prihlasovanie na konferenciu je ukončené.

Ďalšie príspevky