Dôležité!!! Konferencia o pastorácii rodín bude z dôvodu šírenia koronavírusu a opatreniami s tým súvisiacimi presunutá z 28. marca 2020 na neurčito! O novom termíne budeme vopred informovať.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s diecéznou Komisiou pre pastoráciu rodín organizuje konferenciu Aby rodina žila z Božieho slova a z Eucharistie. Uskutoční sa v sobotu 28. marca 2020 (so začiatkom o 8.30 a ukončením o 13.00) v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (Hlavná 89).
Chceme motivovať a inšpirovať farnosti pri uvádzaní pastoračného programu „Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí“, ktorý začal minulého roku. Konferencia má zároveň za cieľ predstaviť širší pohľad na pastoráciu rodín – jej súvis s farskou katechézou, ponúknuť inšpiráciu ako obohatiť naše pastoračné pôsobenie v roku Božieho slova a podeliť sa so skúsenosťami.

Na konferenciu pozývame zvlášť pánov dekanov a prosíme ich, aby ju pripomenuli kňazom na najbližších dekanátnych rekolekciách. Zároveň pozývame laických spolupracovníkov, ktorí sa už podieľajú na pastorácii rodín vo farnostiach alebo majú o to záujem.

Prihlasovanie do 23. marca 2020 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Program:

8.00 – 8.30 registrácia účastníkov
8.30 – prednáškový blok (aula TF)
otvorenie – Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup
ThDr. Jozef Šelinga, PhD. : Božie slovo – najdôležitejší prameň katechézy dospelých; cesta Emauzských učeníkov
ThDr. Mária Karola Dravecká, PhD., OP : Viera začína doma
svedectvá a skúsenosti z farností

workshopy:

Sv. Písmo – hľadanie miesta a rozličných foriem jeho používania pri pastorácii rodičov prvoprijímajúcich detí
Farská katechéza a evanjelizácia ako súčasť farskej pastorácie
Prvé kroky so stretnutiami rodičov prvoprijímajúcich detí vo farnosti

13:00 ukončenie

Pre účastníkov bude pripravené pohostenie/občerstvenie.
Po skončení konferencie možnosť zúčastniť sa sv. omše.

Ďalšie príspevky