Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s diecéznou Komisiou pre pastoráciu rodín organizuje konferenciu Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie. Uskutoční sa v sobotu 5. októbra 2019 (so začiatkom o 9.00 a ukončením o 15.15) v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (Hlavná 89).

Po predstavení programu Stretnutí rodičov prvoprijímajúcich detí na kňazských rekolekciách a po metodických dňoch, ktoré sa k tejto téme uskutočnili, chceme prostredníctvom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach naďalej ponúkať pomoc pri realizácii stretnutí vo farnostiach. S týmto zámerom organizujeme Konferenciu o pastorácii rodín, s podtitulom Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie.

Pozývame na ňu kňazov, ale aj katechétov a laických spolupracovníkov, ktorí sa na priebehu týchto stretnutí budú podieľať. Na konferenciu sa treba prihlásiť do 26. 9. 2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete tu.

Ďalšie príspevky