Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 18. 6. 2019 o 17:00 v kostole sv. Jozefa v Prešove. Stretnutie spojené so svätou omšou povedie o. Peter Fogaš. riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.

Ďalšie príspevky