Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. januára 2020 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarkova 77, Prešov) . Stretnutie povedie o. Martin Rečlo, riaditeľ ACR Košice a témou stretnutia budú slová z knihy proroka Jeremiáša: „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jer 29,13)

Ďalšie príspevky