Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach sa tento rok zapája do celosvetovej akcie #GivingTuesday, známej ako sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro.

#GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku.
#GivingTuesday je dňom, kedy sa šíri dobro a nezištné dávanie. Komukoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Myšlienka je tak jednoduchá a silná, že sa za pár rokov rozšírila do vyše 150 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií a milióny ľudí. 

Arcidiecézne centrum pre rodinu chce byť súčasťou #GivingTuesday – obdarovať a vytvoriť priestor pre obdarovanie tých, ktorí sú darom.

Koho chceme obdarovať?
Peter a Zuzka. Majú 4 deti. Viete si predstaviť ich bežný deň: ráno chystajú desiatu, nosia deti do školy, chodia do práce, vyzdvihujú deti z krúžkov, robia nákupy, riadia domácnosť, platia dane, pomáhajú širšej rodine, nestačí im 24 hodinový deň. Okrem toho majú ešte jednu srdcovku: farskú rodinu. Riešia trampoty snúbencov, pripravujú ich na manželstvo, záleží im na rodinách v okolí. Dva večery v mesiaci vedú stretko manželov. Jeden večer v týždni pripravujú snúbencov v kurzoch prípravy na manželstvo (9 večerov/2x do roka); priemerne 1 víkend za 2 mesiace slúžia nejakým spôsobom v aktivitách vo farnosti či spoločenstve. Aby ich služba bola lepšie cielená, prihlásili na formačný a vzdelávací program pre pastoráciu rodín a jednu sobotu v mesiaci sa dobrovoľne vzdelávajú (12 sobôt/1 semester) či absolvujú štvrťročné spoločné stretnutia. Minulý týždeň sa priznali, že uvažujú ešte nad koučingom.

Nepočítajú pritom vlastné náklady, čas, či rôzne ťažkosti s tým spojené, nežiadajú finančnú odmenu. Ich ochota darovať seba v službe iným je, zdá sa, bezodná.

A my sa im za to chceme POĎAKOVAŤ. Malou pozornosťou + knihou, ktorej obsah poslúži im i tým, ktorým slúžia. V našom Arcidiecéznom centre pre rodinu vieme o vyše stovke slúžiacich osôb, ktorým by sme chceli poďakovať. Ochotní „Peťovia a Zuzky“ v Košiciach, Snine, Prešove, Humennom, Stropkove, Vranove, Trebišove, Sabinove, i pri ukrajinských, maďarských či poľských hraniciach i v malých obciach medzi nimi.

Každé Vaše €uro nám k tomu pomôže. Príspevok vo výške 8 € zabezpečí dar, 2 € naviac nám pokryjú aj poštovné náklady.
QR kód na obrázku je nastavený na 8 eur.


Pomôžte nám uskutočniť ono biblické
„Dávajte a dajú vám…“
a poďakovať všetkým našim Peťom a Zuzkám.

ĎAKUJEME!