Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 2. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarková 77) v Prešove. Témou stretnutia bude: Reforma kánonického procesu v kauzách na vyhlásenie neplatnosti manželstva.

Stretnutie tentokrát povedú zástupcovia gréckokatolíckeho Metropolitného tribunálu v Prešove.

Ďalšie príspevky