Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 30. 11. – 2.12. 2018. Nástup je od 14:00 do 17:00 hod. Program začína večerou o 18:00 hod. a končí sa obedom v nedeľu 2. 12. 2018. Cena za dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 50 € + miestny poplatok  2 €/2 dni. Duchovnú obnovu povedie kňaz Peter Fogaš – riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288  845 alebo emailom: slavka.kolesarova1@gmail.com.

V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email a tiež či idete sami alebo s partnerom, prípadne s kým chcete byť na izbe. Záväzné sú iba prihlášky po zaplatení poplatku v sume 52 €,  ktorý môžete zasielať na č. ú.: SK20 0900 0000 0005 0283 7652, kde uvediete svoje meno a priezvisko, a ako variabilný symbol uvediete svoj dátum narodenia (bez bodiek) a do správy svoju adresu.

Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25. 5. 2018 (GDPR), Vás upozorňujeme, že Vašou spätnou väzbou t. j. zaslaním Vašich osobných údajov ako prihlášky na duchovnú obnovu pre rozvedených (Bardejovské Kúpele 30. 11. – 2. 12. 2018) a zaslaním poplatku na uvedené číslo účtu dávate SÚHLAS na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré slúžia pre účely Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, spoločenstva Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove a penziónu Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.

 

Ďalšie príspevky