Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom pozývajú rozvedených na Duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-29. novembra 2020 v Bardejovských Kúpeľoch.

V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email a tiež či idete sami alebo s partnerom, prípadne s kým chcete byť na izbe. Záväzné sú iba prihlášky po zaplatení poplatku v sume 57., €, ktorý môžete zasielať na č. ú.: SK20 0900 0000 0005 0283 7652, kde uvediete svoje meno a priezvisko, a ako variabilný symbol uvediete svoj dátum narodenia (bez bodiek) a do správy svoju adresu.
Vzhľadom na zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25. 5. 2018 (GDPR), Vás upozorňujeme, že Vašou spätnou väzbou t. j. zaslaním Vašich osobných údajov ako prihlášky na duchovnú obnovu pre rozvedených (Bardejovské Kúpele 27. 11. – 29.11.2020) a zaslaním poplatku na uvedené číslo účtu dávate SÚHLAS na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré slúžia pre účely Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, spoločenstva Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove a penziónu Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.


Ďalšie príspevky