Dávame do pozornosti stretnutie „domácich biblických kruhov„.

Je to spôsob modlitby, ktorý  pri pastorácii rodín vyučoval a používal sv. Ján Pavol II. ešte ako biskup a neskôr kardinál v Poľsku.
Tento spôsob modlitby v rodine pozýva nielen k pravidelnému čítaniu Biblie, ale doslova modleniu sa s Božím Slovom tak, aby sa Jeho Slovom naozaj “ nasýtila “ naša duša.
Štruktúra biblických kruhov je veľmi jednoduchá a použiteľná v každej rodine a domácnosti  / 1. úvodná modlitba, 2. modlitba s Božím Slovom, 3. modlitba príhovoru, 4. malé agape / .
Umožňuje modliť sa spolu ako rodina aj s malými deťmi.
Zároveň má evanjelizačný charakter, a preto je možné na modlitbu pozvať kohokoľvek, aj neveriacich.
Kedy a kde bude toto stretnutie ?
 Stretnutie domácich biblických kruhov sa uskutoční v stredu 16. 10. 2019 o 18:30 hod v miestnosti B2 na Teologickej fakulte.
Prichádzať môžete z hlavného vchodu fakulty / Hlavná 89 /. V prípade akýchkoľvek problémov volajte na číslo : 0905 765 369 
Kvôli lepšej organizácii prosím nahláste svoju účasť do 14. októbra 2019 na mailovú adresu : filip.slavka@gmail.com .
Stretnutie trvá približne dve hodiny, súčasťou je aj malé agape, ku ktorému môžete prispieť aj vy, ak budete chcieť.
Na stretnutie môžu prísť aj staršie deti / od 7 rokov /, ktoré už vedia čítať. Prineste si so sebou Biblie / katolícky preklad SSV / . Ak takýto preklad doma nemáte, dajte nám vedieť mailom a vytlačíme pre vás text, ktorým sa budeme v ten deň modliť.
Aký program nás čaká ? 
1. prednáška : “ Biblické kruhy – nástroj budovania domácej cirkvi “   / Pre tých , ktorí už túto prednášku počuli, ponúkame možnosť zdieľania a vymieňania si vzájomných skúseností v skupinke /.                      
2. otázky a odpovede ., svedectvá
3. prestávka
4. modlitba formou biblického kruhu

Ďalšie príspevky