Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 17. 12. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarkova 77, Prešov) . Stretnutie povedie o. Anton Janič, farár farnosti Kráľovnej Pokoja, Prešov – Sídlisko III. a témou stretnutia budú slová evanjelistu Matúša: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety“ (Mt 25,6).

Ďalšie príspevky