V sobotu, 5. októbra sa na Teologickej fakulte KU konala konferencia o pastorácii rodín „Sprevádzanie rodiny v príprave na život z Eucharistie“ pod záštitou Arcidiecézneho centra pre rodinu v spolupráci s diecéznou Komisiou pre pastoráciu rodín. Pozvanie prijalo 70 účastníkov – kňazov, katechétov, manželov i jednotlivcov. Medzi hlavnými prednášajúcimi vystúpili: MUDr. Jitka Krausová, pastoračná asistentka Olomouckého arcibiskupstva, ICDr. Peter Sykora, PhDr. Ivana Mocáková a manželia Brezoví. V poobedných hodinách bolo k dispozícii viacero praktických workshopov s cieľom implementácie programu Stretnutí rodičov prvoprijímajúcich detí do pastoračného programu arcidiecézy. Konferenciu svojou prítomnosťou podporili obaja košickí biskupi.

Ďalšie príspevky