Blíži sa tretí „druhý utorok v mesiaci“ v roku 2018 a preto všetkých manželov, zvlášť z Košíc, opäť pozývame na prednášku z cyklu Manželstvo – projekt lásky, ktorý sa koná vo Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach pod vedením manželov Vlada a Drahuše Jackovcov. Tému Komunikácia v manželstve si budete môcť prísť vypočuť 13. marca o 18.00 do katechetickej miestnosti v priestoroch farskej budovy.

Svätý Otec nás pozýva, aby sme sa učili umeniu komunikovať aj v kríze: „Keď máme čeliť kríze, musíme byť prítomní. To je ťažké, pretože ľudia sa niekedy izolujú, aby neukázali, čo cítia, uťahujú sa nabok v malichernom a klamlivom tichu. V týchto okamihoch treba vytvárať priestor na komunikáciu od srdca k srdcu. Problém je, že komunikovať takto v momente krízy sa stáva ťažším, ak sa to ľudia nikdy predtým nenaučili. Je to skutočné umenie, ktorému sa treba učiť vo chvíľach pokoja, aby sa dalo využiť v ťažkých časoch“ (Amoris laetitia, 234).

Ďalšie príspevky