Liturgia domácej cirkvi a výklad evanjelia

Pre plnšie prežitie nedieľ v Cezročnom období, keď nie sú kostoly otvorené, ponúkame rodinám liturgiu domácej cirkvi a preklad výkladu evanjelia od o. Fernanda Armellini-ho.
Tento „corona balíček“ vznikol ako odpoveď na potrebu starostlivosti o duchovný rast rodín v období, keď sú rodiny odkázané na online prenosy sv. omší.

Uverejňujeme s láskavým dovolením o. Marka Iskru, riaditeľa Centra pre rodinu v Banskej Bystrici (preklad výkladu) ako aj o. Róberta Neupauera, kňaza zodpovedného za pastoráciu rodín v Spišskej diecéze (príprava liturgie pre domácu cirkev).