Na plenárnom zasadaní KBS v apríli tohto roku slovenskí biskupi rozhodli, že slávenie Biblickej nedele sa na návrh Katolíckeho biblického diela (KBD) presunie na Druhú adventnú nedeľu. Od roku 2003 bola na tento účel vybratá Tretia veľkonočná nedeľa. KBD vysvetľuje, že

liturgické slávenie smrti a zmŕtvychvstania Ježiša je veľmi bohaté a tiež viaceré veľkonočné nedele majú svoje špecifické zameranie. Druhá veľkonočná nedeľa v Cirkvi je nedeľou milosrdenstva a štvrtá je nedeľou Dobrého pastiera. V tieto nedele sú organizované púte, rôzne aktivity, či deň otvorených dverí v kňazských seminároch. Tu sa zrodil návrh pre zmenu termínu slávenia Biblickej nedele, aby viac vynikla dôležitosť Božieho slova v živote veriacich tak jednotlivcov ako aj celého spoločenstva. Ako vhodné sme videli adventné obdobie, ktoré je zamerané na prípravu slávenia Slova, ktoré sa stalo telom a pozýva nás stíšiť sa a započúvať do Božieho slova.

KBD pripravilo viacero materiálov na tohtoročnú Druhú adventnú nedeľu, ktorá bude 10. decembra. Vyberáme z nich Rodinnú pobožnosť Božieho slova, ktorú ponúkame všetkým veriacim rodinám.

Ďalšie príspevky