Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva rozvedených, slobodných, vdovy a vdovcov na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. 4. 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu (Jarková 77) v Prešove. Stretnutie povedie o. Jozef Eliaš – kaplán farnosti Najsvätejšej Trojice, Prešov – Solivar. Témou stretnutia bude Veľkonočné posolstvo v liturgii.

Ďalšie príspevky