Manželské páry z Košíc a okolia pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Manželstvo – projekt lásky. Uskutoční sa tradične druhý utorok v mesiaci, teda 10. apríla 2018 o 18.00 v katechetickej miestnosti pri Farskom kostole sv. Gorazda a spoločníkov. Témou stretnutia je Vyjadrovanie pocitov v manželstve.

Svätý Otec František pripomína: „Dôležitá je schopnosť vyjadriť čo cítime – bez toho, aby sme druhého zranili; používať také jazykové prostriedky a taký spôsob reči, ktorý je pre druhého ľahšie prijateľný alebo tolerovateľný aj pri náročnom obsahu; vyjadriť kritiku, ale bez vylievania hnevu na spôsob pomsty; a vyhnúť sa moralizujúcemu jazyku, ktorý sa snaží len napádať, ironizovať, obviňovať, zraňovať. Mnohé hádky manželských párov nevznikajú pre vážne otázky. Niekedy sú to len malé, nedôležité veci – avšak to, čo mení nálady, je spôsob ich vyslovenia alebo postoj, ktorý sa v dialógu zaujme.“

Ďalšie príspevky