Aktuálne informácie ku kurzom prípravy na manželstvo v čase Covid-19

Viacerí sa nás pýtate na informácie ohľadom kurzov prípravy na manželstvo. Posnažili sme sa zozbierať najčastejšie podnety, otázky a „v kocke“ ich zodpovedať.

  • Všetky kurzy prípravy na manželstvo sú kvôli epidemiologickej situácii nateraz pozastavené.
  • Opatrenia nám neumožňujú organizovať kurzy prípravy na manželstvo, v momentálnej situácii ich nevieme plánovať a teda nie je ani možné prihlásiť sa na žiaden kurz.
  • Zvažujeme aj možnosti online kurzov, ale to najskôr v novom roku. Len čo to bude aktuálne, všetky informácie o kurze zverejníme na našej web stránke a FB.
  • Nemáme žiaden poradovník. Posnažíme sa uspokojiť dopyt po kurzoch primeranou ponukou kurzov (počet, miesto i forma). Snažíme sa vychádzať v ústrety snúbencom tak, aby stihli kurz do termínu sobáša.
  • Príprava na manželstvo je v prvom rade kompetencia kňaza vašej farnosti, obráťte sa naňho, určite nájdete adekvátne riešenie.
  • Len čo bude epidemiologická situácia priaznivá pre organizovanie kurzov, konkrétne termíny a formy kurzov zverejníme na našej web stránke i FB, kde nájdete aj odkaz na prihlasovanie.
  • Ďalšie možnosti ďalších kurzov prípravy do manželstva môžete sledovať aj na web stránke www.domanzelstva.sk.
  • Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť. Buďte kreatívni, dobre využite tento čas na budovanie vášho vzťahu. Buďte starostliví o váš vzťah, pracujte na ňom každý deň nejakou maličkosťou, službou lásky, prekvapením, rozhovormi… láska je kreatívna.


Všetko dobré prajeme!