…sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo… (Mk 1, 45)

Roberto Benigni hrá vo svojom filme Tiger a sneh básnika Attilia. Attilio rozpráva svojim dcéram nezabudnuteľný zážitok z detstva:

Bol ešte malý, keď mu na plece sadol vtáčik a začal spievať. Vo vytržení bežal za mamou a rozprával jej, čo zažil. Mamička prekvapene povedala:
„A ja som si myslela, že sa ti niečo stalo,“ a vrátila sa k rozhovoru so strýkom.
„Stará mama bola zlá? Nemala rada vtáčikov?“ spýtala sa jeho dcéra.
„Stará mama nebola zlá, vtáčiky mala rada. Jej chyba to nebola, ale moja. Nedokázal som jej dobre vysvetliť, čo som zažil. Nedokázal som jej porozprávať o svojich pocitoch.“

Ak sa v manželstve nedokážeme rozprávať o svojich pocitoch, ochudobňujeme sa o možnosť vytvárať krajší vzťah. Častým zdrojom manželských konfliktov a zranení je nepochopenie pocitov druhého.

(Rada pre rodinu KBS: Rozprávajme sa o rodine! Buďme rodinou!, Kumran, Bratislava 2017, str. 38-39).

Ďalšie príspevky

2. nedeľa „C“

Ak by však Boh, ktorý je spoločenstvom osôb, išiel proti láske, išiel by sám proti sebe...

33. nedeľa „B“

Ježiš, ktorý je „cesta, pravda a život“, má moc oslobodiť nás z pút klamstva a pretvárky...