Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. (Jn 9, 3)

Dieťa samo osebe je ešte úplne závislé na svojich rodičoch, na ich láske a pozornosti voči nemu. O čo viac rodičovskej lásky a pozornosti si však vyžaduje dieťa, ktoré je choré? Neraz býva také dieťa predmetom sporu rodičov, ktorý môže vyústiť až k rozpadu manželstva. V jednom filme raz zazneli slová: „mať dieťa, ktoré je choré, je práca na plný úväzok“. To však najlepšie dokážu pochopiť snáď len rodičia, ktorí to sami zažili, nepochybujúc o tom, že aj oni zrejme kládli Bohu (hlavne na začiatku) množstvo otázok. Pravdou však je, že Pán Boh nerobí „nepodarky”.

Rodičia sú tak pozvaní objať svoj kríž, pretože Kristus svojou obetou dal krížu nový význam. Už to nie je len znak bolesti a utrpenia, ale je znakom lásky, ktorá je schopná ísť až za hranice.

ACR